úvodná stránka


Firma, Jozef Štofík – ZAMPOX, bola založená v roku 2005. Jej sídlo je v Dlhom nad Cirochou, v okrese Snina. Hlavným predmetom podnikania bola, do roku 2010, technická príprava výroby a šéfmontérska činnosť pre firmu zaoberajúcu sa výrobou, montážou a opravami žeriavov a žeriavových dráh.

Po piatich rokoch získavania skúsenosti v technickej príprave výroby, prípravy technickej dokumentácie a samotnej realizácie zákazok prestala firma túto činnosť vykonávať pre inú firmu a po získaní patričných oprávnení, začala od roku 2010 sama podnikať:

V oblasti výroby, montáže, rekonštrukcií, opráv a údržby žeriavov, žeriavových dráh a oceľových konštrukcií, hydraulických a mechanických senníkových drapákoch a ich nosných žeriavov.

V oblastiach súvisiacich so zdvíhacími ústrojenstvami pohyblivých pracovných plošín, vozíkov a nakladačov, zdvíhacími rampami, plošinami, čelami vozidiel, servisnými zdvihákmi vozidiel. Zvislými posuvnými bránami.

V dodávkach a montáži klimatizačných zariadení obslužných a riadiacich jednotiek žeriavov, riadiacich velínov, elektrorozvodní a iných priemyselných, poľnohospodárskych a skladových objektov.

Firma podniká taktiež v oblasti tvorby technologických postupov strojnej výroby jednotlivých prvkov a celkovej montáže oceľových konštrukcií a tvorbe technológie zvárania, (návodiek na zváranie, zváracích postupov výrobcu – WPS), a v poradenstve firiem pre získanie certifikátu vo zváraní,( WPQR).

Od roku 2012 firma rozšírila činnosť o nákladnú cestnú dopravu do celkovej hmotnosti 3,5 t, vrátane prípojného vozidla. Túto činnosť vykonáva v rámci rozvoja služieb firmám a obyvateľstvu v regióne sídla firmy.

Jozef Stofik fotoJozef Stofik podpis