galéria


LESOHOSPODÁRSKY MAJETOK š. p.
Ulič

Rekonštrukcia 2 ks senníkových hydraulických drapákov, a oprava ich nosných žeriavov

drapak

AGRIFOP a.s. Stakčín, farma Lešné
Snina

Rekonštrukcia senníkového hydraulického drapáka, a oprava ich nosného žeriava

agrifop


Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
Nové Zámky

Oprava a úradná skúška senníkového žeriava
s hydraulickým drapákom

polnohospodar


TEPRON spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
Dodávka a montáž stĺpového otočného žeriava
s nosnosťou 500 kg

tepron