referencie


Zákazky, ktoré firma Jozef Štofík - ZAMPOX realizovala od roku 2010


Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Oprava drapákového kladkostroja otočného žeriava s nosnosťou 500 kg

TEPRON spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
Dodávka a montáž stĺpového otočného žeriava s nosnosťou 500 kg

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
Oprava a úradné skúšky TI SR senníkového žeriava s hydraulickým drapákom

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. - Liptovský Mikuláš
Dodávka a montáž elektrického kladkostroja, vrátane hlavnej a priečnej káblovej troleje, na jednonosníkový žeriav s ručným pohonom mosta

BLISS – BRET, a.s. - Liptovský Mikuláš
Dodávka náhradnej technickej dokumentácie na Otočný nástrojný žeriav – ONŽ s nosnosťou 500/1000 kg

METAL COMPLEX - Prešov
Vypracovanie technológie zvárania lávky pre peších

METAL COMPLEX - Prešov
Vypracovanie technologickej dokumentácie výroby telekomunikačných stožiarov

AGRIFOP, a.s. - Stakčín, stredisko 01 - Belá n/Cirochou
Oprava senníkového žeriava vrátane kompletnej rekonštrukcie hydraulického drapáka

Ján Mráz ZAMPRO - Michalovce
Dodávka a výmena pojazdových kolies el. mostového žeriava 12,5 t

SILOINVEST spol. s r.o. - Trebišov
Dodávka a montáž diaľkového ovládania mostového žeriava s nosnosťou 8 t

WANES spol. s r.o. - Košice
Prekládka diaľkového ovládania mostového žeriava zo žeriava s nosnosťou 20/5 t, na žeriav s nosnosťou 12,5 t

Ján Mráz ZAMPRO - Michalovce
Rektifikácia žeriavovej dráhy pre 12,5t a 20t žeriav

ELASTORSA Slovakia s.r.o. - Martin
Vypracovanie technickej dokumentácie žeriavovej dráhy elektrického mostového žeriava

TEPRON spol. s r.o. - Liptovský Mikuláš
Rektifikácia žeriavovej dráhy p pre žeriav s nosnosťou 5 000 kg

FIVING spol. s r.o. . - Liptovský Mikuláš
Rektifikácia žeriavovej dráhy p pre žeriav s nosnosťou 5 000 kg

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič
Odborne skúšky 2 ks zdvíhacích zariadení, (žeriavov), opakované školenie žeriavnikov obsluhujúcich tieto žeriavy

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič
Odstránenia závad drapáku a kladkostroja umiestneného v senníku firmy v Uliči.

ELASTORSA Slovakia s.r.o. - Martin
Zvýšenie nosnosti elektrického mostového žeriava z 12 500 kg na 20 000 kg,

AGRIFOP, a.s. - Stakčín, stredisko 01 - Belá n/Cirochou
Oprava hlavnej napájacej troleje senníkového žeriava s nosnosťou 1 000 kg, vrátane výkonu odbornej prehliadky žeriava a školenia obslúh

WANES spol. s r.o. - Košice
Dodávka a montáž diaľkového ovládania elektrického mostového žeriava typu VT 1 - 1, s nosnosťou 20 000/5 000 kg

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. - Liptovský Mikuláš
Oprava žeriavových dráh zdvíhacích zariadení na ČOV Liptovský Mikuláš

FIVING, spol. s r.o. . - Liptovský Mikuláš
Úprava zdvihu žeriava a dorazu žeriava.

Technum, spol. s r.o. Prešov
Oprava ovládača diaľkového ovládania mostového žeriava s nosnosťou 5 t.

ELASTORSA Slovakia s.r.o. - Martin
Rekonštrukcia podvesného kladkostrojového žeriava s nosnosťou 3,2t